Welkom bij ZEKonline.nl

Het Zelfevaluatiekader (ZEK) is een compleet evaluatie- en ontwikkelinstrument waarmee de partners de huidige en gewenste mate van de verantwoordelijkheid voor ‘Samen Opleiden’ in drie scenario’s op basis van kwaliteitsindicatoren in beeld kunnen brengen. Voor de ontwikkeling van een opleidingsschool onderscheiden we drie scenario’s.

Wanneer u het proces doorlopen hebt, krijgt u een totaaloverzicht van het ingevulde instrument en beschikt u over een PDF of CSV. Met dit ingevulde instrument kunt u voor uw school het ontwikkelplan opstellen.

Heeft u al een account op ZEKonline, klik hier om aan te melden en te starten met het invullen. Heeft u nog geen account, klik dan hier.