Algemene voorwaarden

  1. Niets van deze website mag zonder toestemming overgenomen of verspreid worden
  2. Het zekonline.nl mag voor eigen gebruik ingezet worden door de partnerschappen die opgenomen zijn in de lijst. De school is eigenaar van de data en kan toestemming geven voor inzage van de data.
  3. De website en het daarop aangeboden product is een coproductie van de partnerschappen OSO en SAM, die hiermee de rechtmatige eigenaar zijn.
  4. Bij het openbaar maken van gegevens uit het ZEKonline.nl de volgende citeertitel gebruiken: 
    Geldens, J. , Ruit, P. & Popeijus, H. L. (2022). Handleiding ZEKonline Stap 2B Peer reviewer / Auditor.
    Opleidingsnetwerk Samen Opleiden & Samen in Ontwikkeling (SAM).